top of page
UP_logo_CMTF_horizont_bila_cz.png
klara1i+.jpg
UP_logo_CMTF_horizont_bila_cz.png

Studujte

online teologii

odkud chcete.

Univerzitní bakalářský titul z pohodlí domova a v češtině.

GOD IS ONLINE
Teologie nyní také

Univerzita Palackého nabízí svůj první plně online program.

Jaké j online studium
Teologie online v Olomouci

„Splnil se mi sen.

Můžu studovat

teologii na univerzitě.“

JAK VYPADÁ ONLINE STUDIUM

Když mluvíme o online studiu, myslíme opravdu studium bez nutnosti navštěvovat osobně univerzitu.

Moderní virtuální prostředí online školy vám umožní univerzitní vzdělání v čistě distanční formě. Videopřednášky, webináře, konzultace a studijní texty vám poskytnou bohaté zázemí k plnohodnotnému studiu.

Přesto máte možnost občas do univerzitního města na některé zajímavé semináře zavítat a stát se součástí alma mater i fyzicky.

Religionistika
FILADELFIE1_edited.jpg

Hodně cestujete?

Máte to daleko?

Nevadí, stačí

internetové připojení.

Pro koho je studium?

KDO MŮŽE STUDOVAT?

Vysokoškolské studium je zdarma a je určeno pro zájemce o základní vhled do teologie. Zájemce o studium musí mít maturitní zkoušku.

Program teologie online je zakončen bakalářským titulem.

olomouc_edited.jpg

Pedagogové i studenti

z celého světa se setkávají online na Univerzitě Palackého

v Olomouci.

Videa

Teologie v novém prostředí

Ne všechny univerzity mají teologickou fakultu. Jen jediná česká univerzita má bakalářský program teologie v čistě online formě. 

Ukázky videí ve vyučování

Podívejte se, jak vypadají jednotlivé mikrolekce studia (níže je k dispozici jejich zmenšený náhled). Mezi tím, co na levé straně hovoří vyučující, v pravém okénku podporuje jeho výklad prezentace. Student si může zvolit, které okno je pro něj důležitější, sledovat a zvětšit si ho. Navíc si může procházet prezentaci nezávisle na výkladu. Když potom bude potřebovat výklad přímo k textu, ikonkou v prezentaci si výklad synchronizuje. Videa jsou krátká, aby měl student možnost témata procházet nezávisle na sobě a neztratil se.

doc. ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. - Principy křesťanské etiky

doc. Gabriela Ivana Vlková - Prorocká a mudroslovná literatura Starého zákona

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. - Religionistika - náboženství Číny

Kontakt
bottom of page