klara1i+.jpg

Studujte

online teologii

kdekoliv a kdykoliv.

Univerzitní bakalářský titul z pohodlí domova a v češtině.

GOD IS ONLINE

Teologie nově také

Univerzita Palackého nabízí svůj první plně online program.

 
Teologie online v Olomouci

„Splnil se mi sen.

Můžu studovat

teologii na univerzitě.“

JAK VYPADÁ ONLINE STUDIUM

Když mluvíme o online studiu, myslíme opravdu studium bez nutnosti navštěvovat osobně univerzitu.

Moderní virtuální prostředí online školy vám umožní univerzitní vzdělání v čistě distanční formě. Videopřednášky, webináře, konzultace a studijní texty vám poskytnou bohaté zázemí k plnohodnotnému studiu.

Přesto máte možnost občas do univerzitního města na některé zajímavé semináře zavítat a stát se součástí alma mater i fyzicky.

FILADELFIE1_edited.jpg

Hodně cestujete?

Máte to daleko?

Nevadí, stačí

internetové připojení.

 

KDO MŮŽE STUDOVAT?

Vysokoškolské studium je zdarma a je určeno pro zájemce o základní vhled do teologie. Zájemce o studium musí mít maturitní zkoušku.

Program teologie online je zakončen bakalářským titulem.

olomouc_edited.jpg

Pedagogové i studenti

z celého světa se setkávají online na Univerzitě Palackého

v Olomouci.

JESTLIŽE NĚCO JDE,

PROČ TO NEUDĚLAT.

Doc. Gabriela Ivana Vlková zve ke studiu bakalářského programu Teologie online.

 

UNIVERZITA PALACKÉHO

BYLA KDYSI ZALOŽENA JAKO TEOLOGICKÉ UČILIŠTĚ

Ne všechny univerzity mají teologickou fakultu. Jen jediná česká univerzita má bakalářský program teologie v čistě online formě. Pozvání ke studiu od ThLic. Jaroslava France, Th.D.

Ukázky videí ve vyučování

Podívejte se, jak vypadají jednotlivé mikrolekce studia (níže je k dispozici jejich zmenšený náhled). Mezi tím, co na levé straně hovoří vyučující, v pravém okénku podporuje jeho výklad prezentace. Student si může zvolit, které okno je pro něj důležitější, sledovat a zvětšit si ho. Navíc si může procházet prezentaci nezávisle na výkladu. Když potom bude potřebovat výklad přímo k textu, ikonkou v prezentaci si výklad synchronizuje. Videa jsou krátká, aby měl student možnost témata procházet nezávisle na sobě a neztratil se.

doc. ThLic. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. - Principy křesťanské etiky

doc. Gabriela Ivana Vlková - Prorocká a mudroslovná literatura Starého zákona

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. - Religionistika - náboženství Číny

 

Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 244/22
779 00 Olomouc
IČ: 61989592
+420 585 637 111

studijni.cmtf@upol.cz

  • Facebook